Uncategorized

Vedspisar gamla

Här hittar du gamla , renoverade vedspisar som vi har renoverat i vår verkstad. Vi har ersatt trasiga delar med nygjutna eller begagnade, blästrat rent varenda liten detalj, tätat, murat nytt lerbruk över ugn och sedan polerat den vacker med svärta. Vi har också några nytillverkade vedspisar som är gjorda efter.

Skillnaden mellan en ny och gammal vedspis. Många undrar vad skillnaden egentligen är mellan en ny och gammal vedspis och allt handlar om förbränningen .

Nu är det snart slut med gamla vedspisar i köket. Orsaken är nya och hårdare utsläppsregler. Installerar ni trots de högre kraven på verkningsgrad en gammal vedspis i hemmet blir både husbonde och husmor kriminella.

Om länsman eller sotaren får reda på . Nya regler kan stoppa gamla vedspisar. När regeringen flaggade för hårdare utsläppsregler för bland annat vedspisar väcktes en sällan skådad glöd i svenska hjärtan. Och kritiken har tagit skruv.

Nu backar regeringen från förslaget om skrotningspremie.

En klassiker från 30-talet. Gamla Vedspisar – företag, adresser, telefonnummer. Här säljer vi reservdelar och tillbehör till gamla vedspisar och vedkaminer från Husqvarna. Boverket föreslår skrotningspremie för gamla vedspisar och kaminer. En skrotningspremie försämrar också vår krisberedskap.

Från och med i sommar kommer nya regler att börja gälla för den som vill installera en . Vi är skeptiska till att det är just utsläpp från vedeldning som släpper ut en sån stor mängd skadliga partiklar. Värdena måste separeras från utsläpp från trafik och mätningarna måste ske i olika miljöer. Nämnas bör att reglerna bara gäller vid nyinstallation av vedspisar och kaminer, redan installerade vedspisar berörs inte. Under en övergångsperiod på ett år från att de nya reglerna trätt i kraft får dessutom de gamla reglerna tillämpas. Reglerna skärps för att möta kraven i EU:s ekodesignreglering, som . Det har ju funnits ett generellt undantag för vedspisar för matlagning vilket har varit uppskattat då många velat sätta in gamla vedspisar.

En kommande regelskärpning från Boverket kan göra det svårare att få installera gamla vedspisar som inte klarar de nya lägre gränsvärdena för utsläpp. Det berättade PVärmland för två veckor sedan. Boverkets nya regler för gamla vedspisar har upprört många.

Och nu har det slängts extra ved på brasan. Folk får bråttom nu, säger Håkan.

De vill ändra boverkets nya regler gällande vedeldning. Detta för att stoppa gamla vedspisar som inte uppfyller miljökraven. Det är ett kulturarv som förstörs säger Irene Flygare administratör.

Förslaget om att förbjuda vedspisar.