Uncategorized

Ventilation ovanför fönster

Bor i bostadsrätt och där fanns tidigare fula ventilationsmojänger med en snöre hängandes som man drog i för att öppna upp för ventilation. Vad är felet med ventilationen i vår lägenhet! Ska du investera pengar för att få energieffektiva fönster bör du inte i onödan sätta ventiler i dem. Dålig ventilation märks av förklarliga skäl av framför allt i kök, badrum och toaletter, där vi snabbt vill bli av med fukt och lukter.

Det är lätt att tänka att det bästa sättet att snabbt bli av med lukten är att öppna ett fönster och vädra ut den.

Men om det råder för stort undertryck generellt i bostaden, så kommer det . Människor, maskiner och material tillför kontinuerligt vattenånga, partiklar och gaser till inomhusluften. En bra ventilation tar bort lukt, matos och skadlig gas från byggnadsmaterial och förhindrar fuktrelaterat mögel och rötskador. Om fukten inte ventileras bort får man kondens som visar sig först på kalla ytor som fönster och . Från början är detta ett latinskt ord som betyder vind – ventus, i betydelsen vädra, lufta.

Inte så mycket att det blir kallt – som om alla fönster och dörrar var öppna hela året. Ventilation är konsten att vädra en byggnad lagom mycket.

Och inte heller som om ingen luft fick bytas i huset under . Dessa är anpassade för alla typer av lokaler med självdrag eller fläktstyrd frånluftsventilation. I sovrum, vardagsrum och matrum placeras de gärna ovanför ett fönster. I detta hus var det stället dock upptaget av elledningar så valet föll på en annan plats på väggen. Rum som är större än kvadratmeter bör . Men hur fungerar ventilation och vilka system kan man installera och sköta själv? Ny luft tas in genom ven-tiler i fönster eller genomföringar i väggen.

I en lägenhet med självdrag är det nästan alltid att föredra en fläkt med kolfilter, då en frånluftsfläkt kan sätta övrig ventilation ur spel. Ett ventilgaller är en vikig del både när det gäller design och funktion. Därför har BAUHAUS ett stort utbud av galler i många olika former, färger och ma. Principen bygger på skillnaden mellan inne- och utetemperatur och fungerar därför väldigt olika beroende på årstid.

Husrenovering, tilläggsisolering, byte av värmesystem och byte av fönster , kan också påverka ventilation som bygger på självdrag negativt. Tilluften kommer in genom de springventiler eller Fresh-ventiler som är monterade i överkant på fönsterkarmarna eller ovanför fönster. För bästa ventilation skall ventilerna vara fullt öppna och fönstren stängda.

Försök därför att , om yttertemperaturen så tillåter, ha alla ventiler fullt öppna.

Tejpa aldrig igen några ventiler. Var luftinsläppet vid fönstret den enda ventilation som rummet hade? Undvik att ständigt ha fönster på̊ glänt om du har fungerande uteluftsventiler. Har du problem med radon i huset är det ofta extra viktigt med god ventilation. Inomhusluften tillförs hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner.

Utandningsluft och duschande är stora källor till fukt i inomhusluft. Ventileras denna inte bort får man kondens, först på kalla ytor som fönster , kallvattenledningar och sedan kanske till och med på väggar och . Placera gärna dessa ovanför ett fönster. Hos Byggmax finns flera snygga ventilationsgaller för inomhusbruk så att du kan välja ett galler som passar in i rummet. Vi har även ett flertal ytterväggsgaller att välja mellan så att du kan få till en lika estetiskt tilltalande utsida. Kort om ventilation Det finns i huvudsak tre typer av . Bildas det imma på fönstret är det säkert för fuktigt inomhus.

De sitter ofta ovanför eller under ett fönster. Frånluft Frånluft kallas den smutsiga luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. En friskluftsventil är en enkel form av ventilation som gör stor nytta där en mer omfattande ventilation inte är aktuell. Som friskluftsventil kan du använda en gallerventil eller en traditionell tallriksventil.

Till samtliga installationer inom ventilation behövs också ventilationskanaler, ventilationsslangar, kopplingar och böjar. Tack vare dess smala form och att den ofta monteras i takvinkeln kan den bli praktiskt taget osynlig. Konsoler för väggmontering medföljer.

Produktfakta – Monteras ovanför fönster. Fästen för takmontering beställs separat. Frontplåt av vit, reptålig emaljerad aluminium.