Uncategorized

Wallas dieselvärmare

Tysta diesel- och lysfotogenvärmare för båtar. Produkterna är specifikt utformade för användning på båtar. Glöm problemen med tändstickor, tändarvätska, fuktiga sängkläder och immiga fönster.

En helautomatisk och torr värmekälla ökar din komfort avsevärt. Kliv in i din föruppvärmda stuga och njut direkt av din vistelse.

Allt detta är möjligt för stugor med elsystem som inte är anslutna till elnätet. Wallas värmare värmer upp ytor . Mycket tyst dieselvärmare med särskilt låg strömförbrukning. Idealisk för segelbåtar med begränsad batterikapacitet.

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen. Alltid torr och varm stuga! Utetemperaturen har ingen betydelse. De finns med olika effekter för att passa dina behov.

Kan också användas som friskluftfläkt. Värmaren är mycket tyst och ekonomisk. Jag har lite frågor angående det bara. Får jag göra installationen själv?

Har gjort hela installationen själv och har goda kunskaper i ellära. Den ersätter den år gamla Webastovärmaren. Här berättar vi om vårt val, om olika typer av värmekällor ombord och om monteringen. Värme ombord kan man få på många sätt. Det finns också värmare som . Då stod valet mellan Webasto och Eberspächer.

Den i princip splitternya värmaren som bara varit provstartad visade vid en teststart genast upp ett felmeddelande och stängdes av. Låg strömförbrukning: Du kan hålla stugan varm, även med begränsad batterikapacitet. Med ett 1Ah-batteri kan du använda värmaren kontinuerligt i två veckor på medelhög effekt! Det mest effektiva och moderna värmesystemet för stugan utan el.

På Dt har man lagt störst vikt vid stor varmluftsmängd. När en varmluftskanal leds fram i .

Dieselvärmare för båtar 6-9m. Trots effektiv blåsning är driftljudet märkbart tyst. Denna dieselvärmare på kW har en mycket låg strömförbrukning – endast A på högsta effekt. Tack vare den laminära förbränningsprocessen och framför allt tack vare de tysta borstlösa fläktmotorerna motsvarar värmarens ljudnivå viskningar i ett bibliotek.

Typen med ringveke har pump för bränsletillförseln och fläkt för förbränningsluften och är följaktligen mer komplicerad och servicekrävande för god funktion. En helt annan uppbyggnad har insprutningsbrännare, där bränslet, fotogen, diesel . Detta för att fotogenen är ett renare bränsle och att man därigenom tvättar dieselvärmaren. Finns det extra stöttåliga värmare för planande båtar och styv kuling? Tycker att värmaren är superviktig då vi är ute rätt mycket på sensommar .